Så kommer du igång med mental träning

Här följer en sammanfattning av den första delkursen i mental träning, som handlar om klassisk mental träning. D v s den metod som de flesta normalt förknippar med ordet mental träning.

1. Genom att använda mental träning kan du lära dig att få ut din maximala kapacitet – även när det gäller som mest!


2. Mental träning kan användas till bland annat nedanstående saker:

Bryta barriärer eller mentala hinder. Se dig själv uppnå ett visst resultat, sluta vara den ständiga 4:an, vinna mot en ”omöjlig” motståndare etc.

Situationshantering. Lära dig hantera svåra eller negativa situationer genom att lära din hjärna att skapa positiva automatiska tankar och känslor när situationen uppstår.

Attitydförändring. Förändra förutfattade meningar du har om något, och som riskerar att bli precis ”som du tänker”. T ex att det inte går att vinna i den hallen, att det inte går att vinna när man startar tidigt i fältet eller att du inte kan prestera bra tidigt på morgonen.

Målbildsträning. Visualisera dig själv ståendes på prispallen eller vinna tävlingen.

Teknikinlärning. Se dig själv utföra tekniska moment perfekt i huvudet, för att lagra minnesbilder i hjärnan.


3.  Dina tankar och känslor har en stor påverkan på prestationen. Största delen av dina tankar är automatiska och baseras på vår egen självbild och tidigare erfarenheter.


4. Den klassiska mentala träningen inleds med djupavslappning (för att minska aktiviteten i den vänstra hjärnhalvan och därmed skapa större mottaglighet för visualisering). Den mentala träningen utnyttjar principen att hjärnan inte skilja på fantasi och verklighet, d v s på vad vi faktiskt upplevt och det vi bara tänkt om oss själva. Allt lagras som erfarenheter i vårt undermedvetna.


5. I direkt anslutning till avslappningen fortsätter man med den målinriktade mentala träningen som består av visualiseringar (och eventuellt affirmationer) där man ser sig själv utföra ett önskat beteende, ha önskade tankar och känslor eller att situationen går som man vill. Tänk Youtubeklipp + sportreporterreferat!


6. Några råd för den praktiska träningen:
– Välj ut något som du vill träna på, se exempel i punkt 2 ovan.
– Träna på samma situation/tema i minst två veckor innan du eventuellt byter
– Träna regelbundet, använd t ex träningsschema, minst 3 gånger i veckan
– Tid per pass: ca 5 min avslappning + 10 minuter målinriktad träning
– Använd inspelade guidningar eller instruera dig själv
– Genomför träningen liggande, eller sitt i soffan, på bussen etc
– Resultaten kommer precis som alla annan träning gradvis
– Man kan inte träna för mycket, ju mer man tränar desto snabbare kommer resultaten

Använd gärna på min guidade inspelning på för att komma igång med den praktiska träningen!

7. Vill du införa mental träning för yngre idrottare eller har du ont om tid?
Ett förenklat alternativ att varje kväll innan man ska somna, använda 2 minuter till att blunda och föreställa sig att man gör en bra sak under matchen/tävlingen.

Lycka till!

Läs mer om mina kurser inom mental träning

Läs om varför mental träning är så viktigt (pdf-dokument)